صادر کردن و فشردن برنامه

این پنجره شامل 3 قسمت است:
1. فشردگی: این قسمت برای میزان فشرده سازی فایل برنامه است، البته نه فایل های اجرایی، بلکه فایلی که توسط خود برنامه خوانده شده و به نوعی سورس برنامه به همراه فایل های درونی در آن ذخیره می گردند. در این قسمت 8 روش برای فشردن فایل برنامه وجود دارد. معنی هر یک را در زیر ترجمه کرده ام:

4f.gifBest Quality : بهترین کیفیت
Good Quality : کیفیت خوب
Medium Quality : کیفیت متوسط
Poor Quality : کیفیت بد
Info Quality : بدترین کیفیت
Crazy compression : فشردگی سخت
fast) No compressio) : فشردگی سریع
(ZIP - (100% Quality - slow زیپ با کیفیت 100% و کند.
تذکر: در این قسمت هر چقدر که میزان فشرده سازی افزایش یابد میزان کیفیت کاسته شده که این کاهش کیفیت بیشتر بر روی عکس های درونی فایل تاثیر می گذارد.
نکته 10: بهترین کیفیت Best Quality است.
2. محافظت از فایل ها: در این قسمت برای اینکه امنیت این فایل تا حدی افزایش یابد، می توانید، بر روی آن رمز عبور قرار دهید تا دیگران نتوانند این فایل را باز کرده و سورس برنامه شما را ببینند.
3. لایه امنیتی: اگر تیک اضافه کردن لایه امنیتی را بزنید موجب می شود تا متن ها و دستورات یا به طور کلی سورس پروژه از ویرایش در امان باشد. همچنین رمز عبور غیر فعال شده و پروژه شما فقط اجرا می شود.

4g.gifنکته 11: لایه امنیتی سرعت اجرای پروژه را پایین می آورد.
تذکر: از این قابلیت وقتی استفاده کنید که تمامی تنظیمات را انجام داده اید و دیگر مطمئن هستید که برنامه ساخته شده مشکلی ندارد.
پس از از انجام عملیات اگر مایل بودید که فایل ذخیره، ساخته گردد بر روی دکمه ارسال کلیک کنید.

/ 0 نظر / 38 بازدید