اخبار هفتم

اولین فایل pdf آموزش ملتی مدیا بیلدر پارسی در سایت قرار گرفت. با عناوین زیر:
   1- مقدمه
   2- محیط برنامه
   3- منوی پوشه
   4- پنجره های منوی پوشه:
     :. ایجاد پروژه جدید از الگوها
     :. صادر کردن و فشردن برنامه

/ 0 نظر / 22 بازدید