اخبار هشتم

مژده به اعضای MMBPAR30:
دوستان با عضویت در این سایت می توانند از طریق پنل کنتل خود 3 ساعت اینترنت رایگان بگیرند.
این 3 ساعت اینترنت رایگان به دوستانی داده می شود که تا پایان ماه خرداد عضو سایت شوند.
محدودیتی برای تعداد اعضای سایت وجود ندارد.
اینترنت را بعد از ساعت 3 بعد از ظهر دریافت کنید

/ 0 نظر / 33 بازدید